PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

PlakatZapraszamy serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy Nowogard.

Celem wydarzenia jest wzrost aktywności i integracja organizacji pozarządowych z Gminy Nowogard poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami oraz prezentacje i promocje swojej działalności wśród środowiska lokalnego. Tego dnia mieszkańcy Nowogardu i okolic będą mogli się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych. Wydarzenie to będzie Dniem promowania inicjatyw obywatelskich, a także okazją do integracji III sektora.