PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

2W piątek (9 marca br.), o godz. 19.00, burmistrz spotkał się z druhami z jednostki OSP w Ostrzycy. Okazją do spotkania było nie tylko roczne sprawozdanie z działalności Zarządu, ale również przekazanie na rzecz jednostki nowej wydajnej pompy oraz nowego umundurowania. 

Druhowie zgłosili też do burmistrza zapotrzebowanie na pomoc od Gminy w sprawie remontu dachu nad pozostałą częścią remizy. W mijającym roku udało się strażakom wyremtować pomieszczenie świetlicowe remizy, gdzie odbywają się ich spotkania. Okazało się również, że mija właśnie 30 rocznica oddania budynku remizy do użytku oraz 72 rocznica powstania jednostki OSP w Ostrzycy. 

Strażakom z Ostrzycy gratulujemy tegorocznych rocznic oraz tyle samo bezpiecznych powrotów z akcji, co i wyjazdów. (ps)