2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/11_Osiedlowa_lampy
więcej zdjęć... 30 lat - tyle czekali na oświetlenie ulicy mieszkańcy bloków przy ul. Osiedlowej.

W czwartkowy wieczór, 11 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, dokonał uroczystego uruchomienia oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedlowej.

Nowe oświetlenie uliczne składa się z 4 lamp ulicznych na słupach aluminiowych, z wysięgnikami firmy Rosa i z oprawami Rosa o mocy 70 W o zmiennej mocy światła. Zaprojektowania i wybudowania podjęła się firma JASTAR za kwotę 27.675 zł.

Jedyna, dotychczas tam stojąca lampa solarno-wietrzna, zostanie przeniesiona na skrzyżowanie drogi, prowadzącej do firmy AUTONEUM, aby ułatwić wjazd samochodom po zapadnięciu zmroku.

Wielu mieszkańców wyszlo z domów, by osobiście uczestniczyć w tym momencie, ale również by podziękować burmistrzowi.

- W końcu będzie jaśniej i bezpiecznie. Bardzo dziękuję panie burmistrzu, bo tu naprawdę było ciemno i bardzo niebezpiecznie. Jestem wdzięczna, że w końcu będzie tu normalniej wieczorami - mówiła jedna z mieszkanek. 

Słowa te potwierdził również pan Franciszek Kozlowski, który dodał także od siebie, że 30 lat czekaliśmy na takie oświetlenie, To najlepszy burmistrz jakiego  mieliśmy i myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego osiedla równie są zadowoleni z tych lamp. Będzie bezpieczniej i jaśniej, szczegówlnie po zachodzie słońca.

Na zakończenie burmistrz zwrócił uwagę, że przez 30 lat swego życia, mieszkał i wychowywał się na osiedlu przy ul. Osiedlowej i cieszy się z tego, że mieszkańcom będzie się od dziś żyło znacznie bezpieczniej. (ps)