2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/11/13_List_gratulacyjny
więcej zdjęć... Życzenia i list gratulacyjny zostały złożone na ręce Pani Izabeli Koladyńskiej, która 16 października 2017 roku została wyróżniona tytułem honorowego Profesora Oświaty.

Z tej właśnie okazji, dnia 13 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się uroczyste spotkanie, w którym poza Panią Profesor udział wziął także dyrektor II LO w Nowogardzie Leszek Becela, burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski oraz sekretarz Gminy Nowogard Agnieszka Biegańska – Sawicka.

List gratulacyjny w imieniu mieszkańców gminy wraz z bukietem kwiatów wręczył burmistrz Nowogardu. Podkreślił on przy tym, że tytuł, jaki otrzymała Pani Koladyńska, jest w pełni uzasadniony, a jej wielkie sukcesy są możliwe dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i ogromnej pasji do swojego zawodu.

Izabela Koladyńska w odpowiedzi na gratulacje podkreśliła, jak ogromny udział w jej sukcesie odniosła placówka szkoły. „Bardzo dziękuję dyrektorowi za to, że miałam stworzone warunki w pracy do tego, żebym mogła się rozwijać. Odkąd pamiętam, atmosfera w pracy była rewelacyjna i to poniekąd dzięki temu jestem w tym miejscu. Zawsze mogłam liczyć na przychylne słowo, błogosławieństwo i ogromne wsparcie zarówno od dyrekcji, jak i pozostałych współpracowników i uczniów” - podkreśliła podczas spotkania Pani Profesor.

Osiągnięcia, jakie na swoim koncie ma Pani Koladyńska, po ponad 23 latach pracy zawodowej, budzą podziw i wielki szacunek. Należy także podkreślić, że jest ona jedynym nauczycielem z tytułem profesora oświaty w placówkach prowadzonych przez Gminę Nowogard. „Jeszcze raz w imieniu całej społeczności nowogardzkiej, gratulujemy tego osiągnięcia i życzymy czerpania radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy”- powiedział na zakończenie spotkania burmistrz Robert Czapla. (EO)