2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

sprzątanie liści przy drodze wojewódzkiej
więcej zdjęć... sprzątanie liści przy drodze wojewódzkiej

 

 

 

 

pogłębianie i oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ul. Rataja
więcej zdjęć... pogłębianie i oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ul. Rataja

 

 

 

pogłębiony rów melioracyjny przy ul. Sikorskiego
więcej zdjęć... pogłębiony rów melioracyjny przy ul. Sikorskiego

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
więcej zdjęć... sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

naprawa rowu melioracyjnego w Strzelewie
więcej zdjęć... naprawa rowu melioracyjnego w Strzelewie

 

 

 

porządki przy działkach i budynku gminnym przy ul. Zamkowej
więcej zdjęć... porządki przy działkach i budynku gminnym przy ul. Zamkowej