PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

sprzątanie liści przy drodze wojewódzkiej
sprzątanie liści przy drodze wojewódzkiej

 

 

 

 

pogłębianie i oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ul. Rataja
pogłębianie i oczyszczanie rowu melioracyjnego przy ul. Rataja

 

 

 

pogłębiony rów melioracyjny przy ul. Sikorskiego
pogłębiony rów melioracyjny przy ul. Sikorskiego

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

naprawa rowu melioracyjnego w Strzelewie
naprawa rowu melioracyjnego w Strzelewie

 

 

 

porządki przy działkach i budynku gminnym przy ul. Zamkowej
porządki przy działkach i budynku gminnym przy ul. Zamkowej