2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

11 listopada01711 listopada obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości. Jest to bez wątpienia jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku. Z tej okazji władze w całym kraju organizują uroczystości upamiętniające odzyskanie wolności, którą wywalczono w 1918 r. po 123 latach zaborów.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/delegacje
więcej zdjęć... Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Nowogardzie rozpoczęły się w sobotnie południe na Placu Wolności. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, po czym przed Pomnikiem Kombatantów RP wieńce złożyli między innymi: delegacja władz samorządowych Nowogardu pod przewodnictwem burmistrza Roberta Czapli oraz 

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej,

przedstawiciele koła Platformy Obywatelskiej,

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów,

Związek Nauczycielstwa Polskiego,

Uniwersytet III Wieku,

Sojusz Lewicy Demokratycznej,

Stowarzyszenie „Pokolenia”,

Stowarzyszenie Diabetyków,

Miejsko- Gminne Zrzeszenie LZS Nowogard,

Forum Organizacji Pozarządowych,

Stowarzyszenie „Lila- róż”,

Polski Związek Niewidomych,

Stowarzyszenie "Jutrzenka",

Stowarzyszenie „Serduszko”, Szkoła tańca FLESZ, szkolny klub sportowy "Jedyneczka", a także dzieci i młodzież z placówek z całej gminy.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/motocyklisci/
więcej zdjęć... W tym roku po raz pierwszy do nowogardzkich obchodów rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości przyłączyli się motocykliści. Grupa kilkudziesięciu fanów dwóch kółek z Nowogardu i okolic przyjechała na Plac Wolności, aby wspólnie upamiętnić bohaterów, którzy oddali życie za wolną Polskę. Motocykliści spisali się na medal, robiąc dużo hałasu swoimi maszynami, manifestowali swój patriotyzm.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/pod_pomnikiem
więcej zdjęć... Podczas uroczystości zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski w swoim wystąpieniu zaznaczył, że „Powinniśmy pamiętać o tym, że II Rzeczpospolita, którą odzyskaliśmy przed dziewięćdziesięciu dziewięciu laty, była wielkim dobrem, że wychowała pokolenie wspaniałych patriotów, że jej pamięć nie może zginąć. I pamiętajmy o tym, że dzisiejsza Polska też zginąć nie może”.

„Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnoty kultury i historii. Taki patriotyzm był wtedy i w równym stopniu potrzebny jest dzisiaj”- dodał z-ca burmistrza.

2017/11/13_Dzien_Niepodleglosci/kultura
więcej zdjęć... Po części oficjalnej uczestnicy obchodów wspólnie wybrali się do Nowogardzkiego Domu Kultury, gdzie przygotowana została część artystyczna. Po występach dzieci i młodzieży przybyli goście zachęceni przez dyrektor NDK Anetę Drążewską wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne. Następnie udano się do Biblioteki, gdzie można było obejrzeć wystawę pt. „Józef Piłsudski i jego legenda”, oraz prezentację multimedialną pt. „Józef Piłsudski- życiorys”.

Niepodległa Polska jest naszym wspólnym dobrem. W dniu takim jak dziś powinniśmy w szczególności pamiętać o tych, którzy zginęli za naszą wolność. Nie powinniśmy jednak zapominać o tych, którzy dla niej żyją.

 (EO)