PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

SZKODY W UPRAWACHBurmistrz Robert Czapla informuje, że rolnicy, którzy w wyniku niekorzystnych zjawiska atmosferycznych w tym deszczy, nawałnic lub gradu, które wystąpiły w miesiącu lipcu, odnotowali straty w uprawach, mogą ubiegać się o pomoc.

Dotychczas do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęło 87 wniosków, które zostały przekazane komisji, powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu oszacowania powstałych strat. Kolejne środki pomocowe, według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, mają być uruchamiane w miarę potrzeb.

Dlatego rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, mogą to uczynić nadal w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, przy placu Wolności 1, w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (piętro 2).

Wszelkich informacji udziela Ewa Jakubcewicz tel. 91 39 26 226, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. (ps)