Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

SZKODY W UPRAWACHBurmistrz Robert Czapla informuje, że rolnicy, którzy w wyniku niekorzystnych zjawiska atmosferycznych w tym deszczy, nawałnic lub gradu, które wystąpiły w miesiącu lipcu, odnotowali straty w uprawach, mogą ubiegać się o pomoc.

Dotychczas do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęło 87 wniosków, które zostały przekazane komisji, powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu oszacowania powstałych strat. Kolejne środki pomocowe, według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, mają być uruchamiane w miarę potrzeb.

Dlatego rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, mogą to uczynić nadal w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, przy placu Wolności 1, w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (piętro 2).

Wszelkich informacji udziela Ewa Jakubcewicz tel. 91 39 26 226, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. (ps)