2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Już od dziś, w stałych miejscach, dostępny jest nowy numer Nowogardzkich Wiadomości Samorządowych. W tym numerze m.in.o: IV Nowogardzkim Biegu Ulicznym, Mistrzostwach na motocrossie czy o podziałach funduszy sołeckich. Zachęcamy do czytania!