2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

herbJeśli brakuje Ci stażu pracy do emerytury,
Posiadasz umiejętności w pracach budowlanych, porządkowych.
Złóż ofertę do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 Atrakcyjne wynagrodzenie, dobre warunki pracy.

Kontakt:
Elżbieta Laskowska – tel. 913926212
Ewa Łaszuk 913926204
Urząd Miejski Nowogard
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard