Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/07/16_Festiwal_sobota
więcej zdjęć... W sobotnie popołudnie, w foyer Nowogardzkiego Domu Kultury, reżyser Piotr Dumała, właściciel tegorocznej statuetki Honorowego Lauru Cisowego za reżyserskie osiągnięcia, dokonał odsłonięcia tablicy, która upamiętnia jego pobyt w naszym mieście.

W uroczystym odsłonięciu, obok głównego bohatera, uczestniczyli m.in. burmistrz Robert Czapla, Aneta Drążewska - dyrektor NDK, Krzysztof Spór - dyrektor artystyczny Festiwalu, Andrzej Seweryn wraz z małżonką oraz wielu mieszkańców Nowogardu.

Nastrępnie w surrealistyczną, oniryczną podróż zabrał widzów „Lata z Muzami” Piotr Dumała, w wyreżyserowanym przez niego filmie „Ederly”.

Po seansie artysta spotkał się z widzami i opowiadał o pracy nad filmem i genezie jego powstania, ale chętnie także słuchał widzów, którzy zdecydowali się na osobistą interpretację jego filmu. (ps)

na podstawie info NDK

zdjęcia: NDK