PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Robert Czapla pozyskał blisko 3 miliony zł na ścieżkę dookoła jeziora

ścieżka dookoła jezioraW dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

czytaj więcej...

2017/07/16_Festiwal_sobota
W sobotnie popołudnie, w foyer Nowogardzkiego Domu Kultury, reżyser Piotr Dumała, właściciel tegorocznej statuetki Honorowego Lauru Cisowego za reżyserskie osiągnięcia, dokonał odsłonięcia tablicy, która upamiętnia jego pobyt w naszym mieście.

W uroczystym odsłonięciu, obok głównego bohatera, uczestniczyli m.in. burmistrz Robert Czapla, Aneta Drążewska - dyrektor NDK, Krzysztof Spór - dyrektor artystyczny Festiwalu, Andrzej Seweryn wraz z małżonką oraz wielu mieszkańców Nowogardu.

Nastrępnie w surrealistyczną, oniryczną podróż zabrał widzów „Lata z Muzami” Piotr Dumała, w wyreżyserowanym przez niego filmie „Ederly”.

Po seansie artysta spotkał się z widzami i opowiadał o pracy nad filmem i genezie jego powstania, ale chętnie także słuchał widzów, którzy zdecydowali się na osobistą interpretację jego filmu. (ps)

na podstawie info NDK

zdjęcia: NDK